O NÁS

Společnost B2 Impact Czech Republic s.r.o. (dále jen „B2“) je investorem a správcem problémových aktiv, zejména nesplácených úvěrů. Jako součást koncernu B2 Impact ASA se sídlem v norském Oslu vykonává společnost B2 činnosti v oblasti správy a vymáhání úvěrů, které vycházejí z norského modelu vymáhání a správy pohledávek.

Společnost B2 Impact klade zvláštní důraz na zvyšování likvidity svých klientů tím, že věřitelům umožňuje očistit jejich finanční situaci prodejem problematických pohledávek a poskytuje jim jistotu, že při procesu vymáhání budou respektovány potřeby jejich klientů. B2 Impact jedná s dlužníky velmi pečlivě a díky jedinečnému a flexibilnímu přístupu pomáhá dlužníkům v nouzi obnovit jejich finanční důvěryhodnost. K tomu je zapotřebí otevřená a transparentní součinnost a tvorba konkrétních individuálních řešení na míru každému dlužníkovi.

S využitím rozsáhlých mezinárodních zkušeností koncernu B2 Impact a též odbornosti, zkušeností a profesionality našich lokálních zaměstnanců usilujeme o dosahování maximální rychlosti a efektivity činností ke spokojenosti všech účastníků finančních operací. Společnost B2 se pružně přizpůsobuje tržním podmínkám a požadavkům zákazníků a dokáže transparentně a optimálně vytvářet opatření pro likviditu věřitelů.

Informace o společnosti

Název společnosti: B2 Impact Czech Republic s.r.o.
Sídlo: Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Jednatel: Brian Wilson
Pracovní doba: Pondělí – pátek 9:00 – 17:00
DIČ: CZ04191536
IČ: 04191536
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Účet pro transakce: 2111846155/2700
IBAN: CZ1127000000002111846155
SWIFT: BACXCZPP