Jak je možné, že můj dluh byl převeden na společnost B2 Impact?

Váš dluh byl převeden odkupem vaší pohledávky ze strany společnosti B2 Impact, na němž se dohodla s vaším poskytovatelem úvěru. Vaší novou protistranou, která určuje řešení vašeho dluhu, je tak nyní společnost B2 Impact.