Jaké nové výdaje a poplatky budu hradit poté, co jste převzali můj dluh?

Samotným převodem vaší pohledávky na společnost B2 Impact nevznikají žádné další poplatky ani výdaje. Musíme vás však upozornit, že v případě soudního řešení vaší pohledávky nese náklady spojené s právním a soudním řešením v konečném důsledku dlužník.