Lze rozhodnout o odpuštění dluhu sociálně nejvíce znevýhodněným občanům?

Společnost B2 Impact učiní všechna nezbytná opatření pro řešení zvláštních případů, jež se týkají zdravotně postižených nebo znevýhodněných dlužníků tak, aby nalezla nejlepší možné řešení, jež zohlední konkrétní okolnosti daného dlužníka.