Je možné uvolnit můj zmrazený účet, když si s vámi dohodnu splátkový kalendář?

Vaše ujednání se společností B2 Impact se týká výlučně pohledávek, které na nás převedl váš původní poskytovatel úvěru. Řešení vaší dlužné situace a stav vašeho účtu u vašeho původního poskytovatele úvěru jsou dvě oddělené věci.