Zrušil jsem svůj běžný účet nebo úvěr. Jak je možné, že zůstal nějaký dluh? Jak to, že částka dluhu o tolik narostla?

Je možné, že nejspíše existují určité zbytkové náklady či výdaje v souvislosti s řešením vašich pohledávek po splatnosti, které bude nutné uhradit i po zrušení vašeho účtu či úvěru. Tyto náklady a výdaje budou odpovídat původnímu ujednání s vaším původním poskytovatelem úvěru. K tíži vašeho účtu se navíc přidají veškeré případné náklady na vymáhání právní cestou nebo poplatky vzniklé během řešení vaší pohledávky.